پروژه مسکوني "شیرکوه "


خیابان زعفرانیه، کوچه شیرکوه، پلاک 16