قیمت فروش پایه هر مترمربع آپارتمان با توجه به نوسانات قیمت مسکن قابل تغییر است.

لذا جهت کسب اطلاعات به روز از قیمت هر واحد مسکونی در پروژه مسکونی "کافی آبادی 1"، در ساعات اداری با دفتر مرکزی تماس بگیرید.